Omezení / Výpadky / Odstávky vodovody a kanalizace

dispečink – VaK – tel.  725 334 384

 

___

Obec Psáry

čtvrtek 6.5.2021 v době 8 -12hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry, Dolní Jirčany  – ul. Pražská, Psárská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 4.5.2021 v době 10 -12hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry,  – ul. Kutná, Na Návsi, U Potoka, U Nádržky, Nad Nádržkou

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 4.5.2021 v době 9 -12hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry, Dolní Jirčany – ul. Pražská, Psárská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

středa 28.4.2021 v době 8:30 – 13hod – Napojení na vodovodní řad

Lokalita: ul. Vestecká, Ve Stromkách, U Hrubých, Vídeňská, Okružní, Werichova, Erbenova, Máchova, Nezvalova, Šátalka

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vrané nad Vltavou

úterý 27.4.2021 v době 10:30 -13hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: ul. U Elektrárny – část pod přehradou

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

čtvrtek 29.4.2021 v době 9 -14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Dolní Jirčany – Do Polí, Na Vápence, Pod Vápenkou, Bezejmenná

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

středa 28.4.2021 v době 9 -12hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Dolní Jirčany – Z Můstkem, Pražská, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

pondělí 26.4.2021 v době 9 -14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Dolní Jirčany – Pražská, Psárská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

sobota 15.5.2021 v době 13 – 15hod. – Odstávka dodávky el. proudu pro technologii

Lokalita: Dolní Jirčany – sídliště Štědřík, ul. Pražská, Slepá, V Třešňovce, Jižní, Nad Školkou, V Zahradách, Chrpová

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

čtvrtek 22.4.2021 v době 9 – 14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry – ul. Psárská, Pražská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 20.4.2021 v době 9 – 12hod. – Závada na zařízení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Psáry – ul. Psárská, Pražská, Za Můstkem, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

 

___

Obec Vestec

čtvrtek 15.4.2021 v době 13 – 15hod. – Závada na zařízení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Vestec – ul. Vestecká, Ve Stromkách, U Hrubých, Vídeňská, Okružní, Werichova, Erbenova, Máchova, Nezvalova, Šátalka

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

středa 14.4.2021 v době 12 – 16hod. – Závada na zařízení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Psáry – ul. Psárská, Pražská, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Za Můstkem, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

čtvrtek 8.4.2021 v době 16 – 17hod – Výpadek napájení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Vestec – Průmyslová zóna

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

středa 24.3.2021 v době 8 – 13hod – práce na hlavním vodovodním řadu v ulici Na Spojce

Lokalita: K Remízku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

čtvrtek 4.3.2021 v době 9 – 15hod – oprava přivaděče

Lokalita: ulice Pražská, Na Návsi, U Nádržky, Nad Nádržkou, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

pondělí 15.2.2021 v době 9 – 18hod – havárie na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: U Hrnčíř, V Březí, V Úhoru

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

úterý 2.2.2021 v době 8 – 16hod – havárie na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: Na Hrázi 564, 565, 566, 567

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

středa 27.1.2021 v době 10 – 12hod krátkodobé výpadky vody z důvodu vyhledávání poruchy

Lokalita: ulice Na Račanech, Pražská, Zvonková, Dělnická, Družstevní, Lomená, Na Hrázi, Na Vahách, Nová, Nad Pazdernou, Ke Kapličce, Maková, Pampelišková, Za Sídlištěm, Chrpová, K Písnici, Od Cholupic, Karafiátová, Třešňová, Jasmínová, Šípková, Akátová, V Úvozu, Na Svárově, Lísková, Šeříková, Lipová, V Půstkách

___

pátek 22.1.2021 Obec Březová-Oleško, Vrané nad Vltavou

Vážení odběratelé,

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálním stavu kvality pitné vody ve spotřebišti Vrané nad Vltavou a Březová – Oleško.

K dnešnímu dni bylo dokončeno opětovné odkalení všech hlavních vodovodních řadů.

Došlo k významné zlepšení kvality dodávané vody. Vzorky vody jsme odebrali a poslali pro posouzení do laboratoře. Výsledky po obdržení zveřejníme.

V některých jednotlivých odběrných místech však může stále ještě docházet k zákalu vody způsobené zvýšenou koncentrací vzduchových bublin a vzedmutých sedimentů.  

Z důvodu předběžné opatrnosti tak i nadále doporučujeme, v případě viditelného zákalu, omezit užívání vody k pitným účelům. Popřípadě odpustit větší množství vody z kohoutku.

Odkalování v jednotlivých lokalitách bude i nadále probíhat našimi techniky.

V důsledku odkalování může docházet k poklesu tlaku ve vodovodu v závislosti na místě aktuálně prováděného proplachu.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace.

___

středa 20.1.2021 Obec Březová-Oleško, Vrané nad Vltavou

Oznámení o zhoršení kvality vody naleznete ZDE

Nejedná se o námi zapříčiněnou událost.

Naši technici intenzivně odkalují ve Vaší lokalitě vodovodní řad.

Tato činnost bude probíhat i v několika následujících dnech.

Vzorky vody budou odebrány pro laboratorní rozbory.

Děkujeme za trpělivost a omlouváme se za způsobené potíže.

___

Obec Psáry

úterý 19.1.2021 havárie lokalita Štědřík

oprava do 18hod. Cisterna bude přistavena v ulici Štědřík

___

Obec Psáry

pátek 15.1.2021 havárie v ulici Sportovní

oprava do 18hod. Cisterna bude přistavena v ulici Sportovní

___

Obec Březová – Oleško

úterý 12.1.2021 v době 10:00 – 15:30 – porucha armatury na přívodním řadu

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

středa 09.1.2021 v době 02:00 – 04:00 – krátkodobé výpadky dodávky vody z důvodu lokalizace poruchy

___

Obec Březová – Oleško

čtvrtek 7.1.2021 v době 10:00 – 14:00 – porucha armatury na přívodním řadu

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

úterý 5.1.2021 v době 11:30 – 12:00 – kontrola šoupat

___

Obec Vestec

pondělí 14.12.2020 v době 17:30 – 18:30 – oprava přípojky

Zasažená lokalita: Průmyslová zóna – ul. Vídeňská, Nad Jezerem, Sportovní, U Okruhu

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

úterý 2.12.2020 v době 13:00 – 18:00 – havárie

Zasažená lokalita: ul. Třešňová, Na Svárově, V Půstkách, Šeříková, Lipová

___

Obec Dolní Břežany

pátek 27.11.2020 v době 9:00 – 15:00 – oprava přípojky

Zasažená lokalita: ul. Třešňová, Na Svárově, V Půstkách, Šeříková, Lipová

___

Obec Dolní Břežany

čtvrtek 26.11.2020 – Havárie – zasažená lokalita ulice Lísková, Na Svárově, Šípková.

Na opravě se pracuje, dojde k omezení dodávky vody.

___

Obec Dolní Břežany

středa 25.11.2020 – Havárie v ulici Dělnická. Na opravě se pracuje, dojde k omezení dodávky vody.

___

Obec Psáry

Pátek 20.11.2020 v době od 9.00 – 12.00 Odstávka vody z důvodu havárie na přípojce v ulici Pražská

Zasažené lokality: ulice Pražská od mostku k úřadu, ulice K Junčáku

Náhradní zásobování vody nebude zajištěno.

___

Obec Psáry

Středa 18.11.2020 v době 9:00 – 16:00 mimořádná havarijní odstávka vody

Náhradní zásobování vody zajištěno přistavenou cisternou v okolí obecního úřadu.

___

Obec Psáry

Čtvrtek 5.11. v průběhu odpoledne od cca 12.00 do 17.00 bude omezena dodávka vody z důvodu vyvolaných probíhající stavbou na přeložce vodovodního řadu.

Zasažené lokality: Na Návsi, Kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, U potoka, Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku.

Náhradní zásobování bude zajištěno přistavenou cisternou na adrese Na Návsi 200 před prodejnou pekárny.

___

Obec Psáry

Čtvrtek 29.10.  9.00 – 15.00 bude omezena dodávka vody z důvodu vyvolaných probíhající stavbou na novém vodovodním řadu.

Zasažené lokality: Na Návsi, kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, U potoka, Psárská, Pod vápenkou (spodní část), Za vápenkou, Ve Višničkách, Na stráni, Akátová, Za můstkem, K Junčáku.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 9.00 přistavenou cisternou na adrese Na Návsi 200 před prodejnou pekárny.

 

___

 

Obec Vestec – havárie

24.9.2020 9:00 – 10:30 porucha na vodovodním řadu v ulici Na Suchých

Zasažená lokalita: ulice Na Suchých, Rákosová

___

Obec Březová – Oleško

čtvrtek 10.9. 2020 8:00 – 16:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

čtvrtek 6.8.2020 9:00 – 15:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Březová – Oleško

středa 5.8.2020 8:00 – 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

úterý 28. 07. 2020 9:00 – 13:00 – Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody

zasažená lokalita: ulice Čechova, U Hřiště, Na Hřišti

___

Havárie vodovodního přivaděče pro mikroregion – zasažená lokalita Březová-Oleško a Vrané nad Vltavou (lokalita nad vodojemem) 

pondělí 15.6.2020 čas události 19:00 hod.  Cisterna přistavena u MŠ Oleško

Porucha odstraněna ve 23:00hod.

___

Obec Dolní Břežany

úterý 16.6.2020  8:00 – 11:00 hod.

Odstávka vody z důvodu havárie na přípojce v ulici V Hranicích – západní část.

___

Obec Březová – Oleško

pátek 29.5.2020 11:00 – 14:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

 

Obec Vrané nad Vltavou

středa 20.5.2020 8:00 – 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Březová – Oleško

středa 20.5.2020 8:00 – 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

 

Obec Březová – Oleško

7.4.2020 8:00 – 12:00 porucha na vodovodním řadu v ulici Lipová

Zasažená lokalita: ulice Lipová, Březová – Oleško

č.p. 413, 417, 426, 430, 434, 436, 470

dne 25.03.2020 od 08:00 do 19:00 SE NEUSKUTEČNÍ z provozně technických důvodů.  

Obec Březová – Oleško

středa 25.3.2020  08:00 hod. – 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

 —

Obec Březová – Oleško

úterý 22.10.2019  02:00hod. – 04:00hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete  ZDE

Vestec – Průmyslová zóna 

od úterý 22.10.2019  23hod.

do středy 23.10.2019  9hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete  ZDE

 

12.10. ve 13:20hod. Psáry – Dolní Jirčany porucha na vodovodním řadu v Horních Jirčanech. Zasažena lokalita Dolní Jirčany – veškeré přípojky napojené na zdroj Želivka. Na odstranění poruchy pracuje 1.SČV.

Zasažená lokalita: Psáry – Dolní Jirčany

PORUCHA OPRAVENA V 00:30hod.

2.10.2019 9:00 – 13:00 hod. Vestec přerušení dodávky vody v oblasti VESTEC zóna 1 z důvodu plánované práce – propojení řadu v lokalitě ulice V Březí na předávací šachtu.

Zasažená lokalita: ulice V Březí, V Úhoru

OPRAVENO V 13:00hod.

24.9.2019 8:00 – 14:00 porucha na vodovodním řadu v ulici U Nádržky před č.p. 28

Zasažená lokalita: ulice U Nádržky, Psáry

PORUCHA OPRAVENA V 11:00hod.

26.8.2019 20:00 porucha na vodovodním řadu ulice Sportovní, Psáry

Zasažená lokalita: ulice Sportovní, Psáry

27.8.2019 porucha opravena v 23:00.

12.8.2019 7:00-12:00 porucha na přívodním řadu z areálu Tondach

Zasažená lokalita: Sídliště Štědřík a okolí napojené na zdroj Tondach

12.8.2019 12:30 Plné obnovení dodávky vody odběratelům

10.5.2019 9:00-14:30 odstávka vody, práce na předávací šachtě pro Březová – Oleško

Zasažená lokalita: Březová – Oleško (celá obec), Vrané nad Vltavou (zásobovací řad před vodojemem Vrané)

Oficiální sdělení ZDE.

22.2.2019 9:30-11:00 havárie na hlavním přiváděcím řadu

Zasažená lokalita: celá obec Zvole, Ohrobec, Březová – Oleško

Odstávka_Březová_Oleško 22.2.2019

13.12.2018   9:00-12:00    Přerušení v dodávce vody vlivem přepojení řadu v lokalitě V Březí na předávací šachtu Hrnčíře.

11.8.2017   9:48    Omezení v dodávce vody vlivem havárie na vodovodním řádu pří výkopových pracích stavby Obchodního centra v ulici Na Spojce.

Zasažena lokalita: ulice Na Spojce, U Strouhy, Vídeňská, Průmyslová

11.8.2017  13:15   Plné obnovení dodávky vody odběratelům

1.8.2017   11:30    Omezení v dodávce vody vlivem havárie na vodovodním řádu v městské části Hrnčíře. Odstranění zajišťuje provozovatel lokality Hrnčíře Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Zasažena lokalita: ulice V Březí, V Úhoru a U Hrnčíř

1.8.2017  17:00    Plné obnovení dodávky vody odběratelům

5.-6.4.2017 22:00-9:00  Plánované práce – rekonstrukce zařízení šachty posázavského vodovodu v areálu VDJ Jesenice I – provozovatel Želivská provozní, a.s. , plný výpadek dodávky vody ve vodovodním řádu.

Oficiální sdělení ZDE.

Zasažena lokalita: celá obec Vestec, zóna 1, zóna 2

6.4.2017 8:37 Konec omezení (aktualizováno 6.4.2017 8:37)

29.11.2016 8:30  Výměna hlavního šoupěte přívodu vody pro lokalitu Vestec, možný krátkodobý pokles tlaku ve vodovodním řádu.

Zasažena lokalita: Obec Vestec, zóna 1

29.11.2016 9:04 Konec omezení

18.-25.11.2016  Zaměření a oprava poškození vodovodní přípojky na Vestecké ulici.

Zasažena lokalita:Krátkodobá odstávka vody u nemovitostí č.p.207, 4, 450

25.11.2016 15:00 Konec odstávky

3.-4.11.2016  23:30-01:30 Bude probíhat výměna šoupěte hlavního přivaděče obce Vestec.

Úplná odstávka dodávky vody.

Zasažena lokalita: Celá obec Vestec

4.11.2016 01:30 Konec odstávky

5.-6.10.2016  Probíhají opravy domovních, vodovodních přípojek ve kterých byl identifikován únik vody z řádu.

Krátkodobé odstávky během dne u nemovitostí.

Zasažena lokalita: Na Suchých 298, ul.Rovná(2 přípojky)

6.10.2016 16:00 Závady odstraněny

26.9.2016 22:50 Krátkodobé omezení v dodávce vody  v celé obci Vestec vlivem údržby na přivaděči ze Želivky od provozovatele Želivská provozní, a.s.

Z důvodu napouštění vodovodu Vestec může dojít ke zhoršené kvalitě vody, nutné odpuštění.

Zasažena lokalita: obec Vestec

01:10 Závada odstraněna

11.8.2016 9:00 Krátkodobé omezení v dodávce vody ulice Vilová I., nalezený dlouhodobý únik vody z řádu cca 5l/s

Zasažena lokalita: ulice Vilová I, II

12:15 Závada odstraněna

27.6.2016 1:30 Omezení v dodávce vody vlivem závady na el.zařízení a malého tlaku v řádu.

Zasažena lokalita: celá obec Vestec

5:36 Závada odstraněna

26.6.2016 21:47 Omezení v dodávce vody vlivem výpadku el.energie a malého tlaku v řádu.

Zasažena lokalita: celá obec Vestec

22:31 Závada odstraněna

20.6.2016 v době od 8.00 – 14.00 bude přerušena dodávka pitné vody  v ulici Vídeňská v úseku od křižovatky s ulicí Vesteckou.

Důvod uzavírky je napojení nového vodovodního řadu z lokality Jesenice-Šátalka. Náhradní zdroj vody nebude zajištěn.

Zasažena lokalita: část ulice Vídeňská

13:51 odstávka ukončena

Mohlo by vás zajímat...

Napsat komentář