Opravy vodovodů a kanalizace ve Vestci

21.-22.11.2016 Oprava vodovodní přípojky

V ulici Vestecká u č.p. 450 byla detekována porucha na domovní přípojce s únikem vody z řádu, byla zahájena oprava.

Oprava byla prováděna za plného provozu vodovodní sítě. Celkové náklady činní cca 30.000Kč.

 

5.-6.10.2016 Opravy vodovodních přípojek

V ulici Na Suchých a v ilici Rovná byly detekovány tři domovní přípojky s únikem vody z řádu, byly zahájeny opravy na přípojkách.

Oprava byla prováděna za plného provozu vodovodní sítě. Celkové náklady činní cca 60.000Kč.

 

29.-31.8.2016 Oprava ČS U Krbu

U motelu U Krbu byla provedena v termínu 29.-31.8.2016 oprava přečerpávací stanice splaškových vod.

Tento dlouhodobě problémový úsek splaškové kanalizace byl osazen odpovídajícími, silnějšími, šnekovými čerpadly s drtiči, byla předělána elektroinstalace s ovládáním.

Oprava byla prováděna za plného provozu přečerpávací stanice.

Celkové náklady technologií činní cca 300.000Kč.

 

11.-12.8.2016 Oprava vodovodu Vilová I

V ulici Vilová I. byl nalezen dlouhodobý únik vody z vodovodního řádu, který protékal do kanalizačního potrubí.

Závada byla pravděpodobně na řádu od jeho špatného zbudování, tedy cca 15let. Aktuální ztráty činily  5-7l/s.

Ihned po zjištění zahájily TSDB, s.r.o. opravu řádu. Celkové náklady činní cca 50.000Kč.

 

18.-24.7.2016 Oprava ČS Na hřišťi

V ulici Na hřišti provádíme v termínu 18.-24.7.2016 opravu přečerpávací stanice splaškových vod. Komunikace bude v tuto dobu neprůjezdná, náhradní trasa bude vedena ulicí U hřiště, kde bude zrušena jednosměrná ulice.

Tento dlouhodobě problémový úsek splaškové kanalizace bude osazen odpovídajícími, silnějšími, šnekovými čerpadly s drtiči, bude předělána elektroinstalace s ovládáním a vrchní víko celé stanice bude provedeno se třemi vstupními šachtami.

Oprava je prováděna za plného provozu přečerpávací stanice.

Finálně bude upraven povrch komunikace v asfaltu.

Celkové náklady činní cca 500.000Kč.

 

23.6.2016 Oprava Vídeňská ulice

Při kontrole vodovodních přípojek pracovníky TSDB byl zjištěn před společností Schmachtl CZ

na ulici Vídeňská špatný stav podzemního hydrantu a propadlá vozovka.

TSDB bezodkladně zahájily výměnu rámu a víka podzemního hydrantu  + opravu povrchu komunikace.

Celkové náklady činní cca 20.000Kč.

9.6.2016 Oprava U Krbu poškozené šoupě

Při hledání úniku vody  v průmyslové zóně jsme narazili na propadlou vozovku v místě napojení lokality tvz.“za Okruhem“

Zahájili jsme tedy opravu povrchu a zároveň kontrolu sekčního šoupěte.

Při této příležitosti jsme vyměnili skřípnuté těsnění na přírubě.

Celkové náklady činní cca 25.000Kč.

10.6.2016 Havárie BBH monolit

Od začátku měření odběru vody v Průmyslové zóně jsme měli podezření na únik vody.

Pečlivě jsme sledovali a vyhodnocovali odečty z jednotlivých objektů.

Postupnými opatřeními jsme vylučovali jednotlivé možné případy.

Na závěr jsme vytipovali dvě možná místa a ty jsme prozkoumali. Pozvali jsme odbornou

firmu na vyhledávání a lokalizaci poruch. Nakonec se ukázalo, že v místě vodovodní přípojky

pro společnost BBA Monolit se našel únik. Upozornili jsme vlastníka přípojky a vyzvali ho ke zjednání nápravy.

19.7.2016 Oprava Průmyslová ulice

Pracovníci TSDB byli upozorněni na prasklý rám kanalizační šachty v ulici Průmyslová.

Starý rám bylo nutné vysekat. Po osazení nového rámu včetně poklopu byla komunikace

uvedena do původního stavu.  Celkové náklady činní cca 10.000Kč.

Mohlo by vás zajímat...

Napsat komentář