Omezení / Výpadky / Odstávky vodovody a kanalizace

dispečink – VaK – tel.  725 334 384


 

 ___

Obec Psáry – Dolní Jirčany

7.3.2024  8:00 – 12:00 hod. – Havárie

Náhradní zásobování bude zajištěno v ulici Slepá.

 ___

Obec Psáry – Dolní Jirčany

5.3.2024  8:00 – 14:00 hod. – Údržba vodohospodářské infrastruktury

Náhradní zásobování bude zajištěno v ulici Vysoká ( u vodojemu) a v ulici Horní ( u hřiště)

Oznámení naleznete ZDE

 ___

 

Obec Zvole, Březová-Oleško, Vrané nad Vltavou (lokalita nad vodojemem)

20.2.2024  9:00 – 14:00 hod. – Výměna sekčních vodoměrů

Náhradní zásobování bude zajištěno u OÚ Zvole a MŠ Oleško.

Oznámení naleznete ZDE

 ___

 

Obec Psáry – Dolní Jirčany

14.12.2023  8:00 –  9:00 – 10:00 hod. – Údržba vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: ulice Javorová, K Lesu, Průjezdná

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

 ___

 

Obec Vrané nad Vltavou

15.11.2023  8:00 – 11:00 hod.  – Pokles tlaku vody – Servis redukčního ventilu

Lokalita: ulice Příčná

Oznámení naleznete ZDE

 ___

 

Obec Psáry

14.9.2023  8:00 –  15:00 hod. – Havárie na vodovodním přivaděči

Lokalita: Kutná, U Nádržky, K Nádržce, U Potoka

Náhradní zásobování bude zajištěno v ulici U Nádržky 

Oznámení naleznete ZDE

 ___

 

Obec Psáry

11.9.2023 do 14:00 hod. – Havárie vodovodu

Lokalita: ulice Pražská

Na opravě se intenzivně pracuje.

___

 

Obec Psáry

4.9.2023  – Havárie vodovodu

Lokalita: ulice Psárská (od OÚ k mostu), Pražská, Za můstkem

Na opravě se intenzivně pracuje.

___

Obec Vrané nad Vltavou

26.7.2023  – Havarijní čištění kanalizace

Lokalita: ulice Skochovická, Pod Sokolovnou

Oznámení naleznete ZDE

 ___

Obec Vestec

25.7.2023  9:00 – 11:00 hod.  – Pokles tlaku vody – čištění filtru VDM šachta Ve Stromkách

Lokalita: ulice Ve Stromkách, Okružní, Nezvalova, Erbenova, Nerudova, Máchova, Lipová

Oznámení naleznete ZDE

 ___

Obec Vestec

od 5.7.2023  8:00 hod.  do 6.7.2023  (přibližně na 15 minut) – Havárie na vodovodním přivaděči

Lokalita: ulice Nad Safinou I.

 ___

Obec Psáry

od   24.4.2023  8:00 hod. – Údržba vodohospodářské infrastruktury – kanalizační řad

Čištění kanalizačního řadu sacím bagrem

Lokalita: celá obec Psáry, Dolní Jirčany

 ___

 

Obec Vestec

úterý  6.4.2023  – 01:00 hod. – 02:00 hod.  – Údržba vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: celá obec Vestec

Náhradní zásobování nebude zajištěno. 

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE

___

Obec Vestec

úterý  28.2.2023  – 08:00 hod. – 16:00 hod.  – Údržba vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: ul. Průmyslová (za křižovatkou Automobilová)

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou před Biocev, AB Brejla

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE

___

 

Obec Psáry – Dolní Jirčany

středa  15.2.2023  – 08:00 hod. – 12:00 hod.  – Údržba vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: chaty Vysoká

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE

___

Obec Psáry – Dolní Jirčany

pondělí až pátek 6.2.2023 – 10.2.2023 – 09:00 hod. – 16:00 hod.  – Havárie na vodovodním přivaděči

Lokalita: sídliště Štědřík č.p. 153, 154

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou sídliště Štědřík.

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE.

___

Obec Psáry

středa 1.2.2023 – 08:00 hod. – 16:00 hod.  – Omezení dodávky vody

Údržba vodohospodářské infrastruktury ATS Tondach.

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE.

___

Obec Psáry

středa 7.12.2022 – 02:00hod. – 04:00hod.  – Omezení dodávky vody

Z důvodu hledání poruchy dojde v nočních hodinách k nižšímu tlaku vody.

___

Obec Psáry

čtvrtek 1.12.2022 – 8:00 hod. – 14:00 hod.  – Oprava poruchy na vodovodním řadu

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE

___

Obec Psáry     

čtvrtek 24.11.2022 –  do 13:30 hod.  – Mimořádná nenahlášená odstávka elektřiny ČEZ Distribuce

Výpadek dodávky vody se týká ulic Dlážděná, Pod Skalou, Bezejmenná, Ve Svahu, Pod Stráží, Lesní, Na Vápence, Slunečná, Do Polí, Pod Vápenkou, Nad Soutokem.

___

Obec Vrané nad Vltavou

úterý 22.11.2022 –  celý den 

Čištění hlavního kanalizačního řadu od ulice Dlouhá k ulici Skochovická

___

AKTUALIZACE: Obec Dolní Břežany

Havárie na vodovodním řadu – čtvrtek 28.7.2022    8:30 – 12:30 hod.

Lokalita: ul. Krátká, V Hůrkách

Náhradní zásobování nebude zajištěno. 

Obec Psáry – Dolní Jirčany

čtvrtek 30.6.2022

dne 30.6.2022 v dopoledních hodinách probíhá odkalení vodovodního řadu

 

INFORMACE k možné zhoršené kvalitě dodávané pitné vody v obci Psáry (zdroj vrt HV1 Psáry)

Lokalita: Psáry, zdroj vody z Úpravny vody –  vrt HV1 Psáry

Vážení odběratelé,

Po přívalových deštích ze dne 29.6. byl preventivně 30.6. ráno odstaven zdroj vody vrt HV1 Psáry z důvodu obavy zasažení tohoto vrtu povrchovou vodou

V současné době probíhá hygienizace tohoto odstaveného vodního zdroje.

Odstávka vrtů je dočasně nahrazena dodávkou pitné vody z jiného zdroje.

Průběžně dochází k odkalování na koncových hydrantech a proplachu potrubí v dané zásobované lokalitě.

Dochází k preventivnímu zvýšenému dávkování prostředků na hygienické zabezpečení kvality vody.

Děkujeme za pochopení

___

 

Obec Psáry – Dolní Jirčany

Havárie vody Štědřík/ V Zahradách

 

V pátek 17.6. došlo k poruše dávkování vzduchu do tlakové nádrže na UV Tondach. Dodavatel pitné vody nás informoval, že závadu odstranil.

Z neděle na pondělí se opakovala závada a do potrubí se dostal čistý vzduch, který slouží pro vyrovnání tlaku.

V pondělí ráno byla zavezena mateřská školka cisternou s pitnou vodou a následně sídliště Štědřík. Zároveň byla do lokality puštěna voda z dalších zdrojů.

Bohužel toto řešení je jen krátkodobé, jelikož vydatnost zdrojů vody se nachází na hraně únosnosti. Tento stav vyřeší pouze nový zdroj vody z posázavského vodovodu, který bude spuštěn po opravách firmy IMOS.

Vzhledem k extrémně teplým dnům stoupá spotřeba vody a proto Vás prosím šetřete vodou. Pokud by neklesla spotřeba vody může dojít k totálnímu výpadku v zásobování katastru obcí Psáry ,Dolní Jirčany (tzv. Black out).

___

Obec Psáry – Dolní Jirčany

úterý 26.4.2022 –  9:00 – 11:00hod. – Havárie na vodovodním přivaděči

Lokalita: ul. Hlavní mezi č.p. 11 – 44

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou na křižovatce Hlavní x K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE

___

Obec Vestec

čtvrtek 10.3.2022 –  10:00 – 11:00hod. Safina, Průmyslová zóna – ulice Vídeňská (od areálu Safina směr Kunratice, Nad Jezerem, Sportovní, U Okruhu

Náhradní zásobování nebude zajištěno 

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

středa 23.2.2022 –  8:00 – 13:00hod. – Havárie na vodovodním přivaděči

Lokalita: ul. 5. Května – od kruhového objezdu po č.p. 32

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou u kruhového objezdu – ul. 5. Května

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

středa 23.2.2022 –  18:00 – 20:00hod. – Závada na zařízení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: areál Safina, Průmyslová zóna – ulice Vídeňská (od areálu Safina směr Kunratice), Nad Jezerem, Sportovní, U Okruhu

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou na parkovišti před areálem Safina

Oznámení o přerušení dodávky naleznete ZDE

___

Obec Vestec

pondělí 14.2.2022 – 15.2.2022 23:00 – 5:00hod. – Krátkodobé přerušení z důvodu měření rázu

Lokalita: Vestec Zóna 1 – celá obec, mimo Vestec Zóna 2 – průmyslová zóna + areál Safina

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry – Dolní Jirčany

čtvrtek 3.2.2022  21:00 – 23:59hod. – Pokles tlaku vody – údržba vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Dolnojirčanská, Hlavní, Dlouhá, Zvonková, Na Skalce, Pod Skalkou, Roklinka, Lipová, K Lůžku, Zátopkova, Heyrovského, Gen. Peřiny, Okružní, Na Lukách, U Sv. Jána

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o poklesu tlaku vody naleznete ZDE

___

Obec Březová-Oleško

středa 19.1.2022  8:00 – 15:00hod. – Pokles tlaku vody – údržba vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Březová-Oleško celá obec, Vrané nad Vltavou-lokalita nad vodojemem

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o poklesu tlaku vody naleznete ZDE

Obec Vestec – Průmyslová zóna

pátek 14.1.2022  8:30 – 15:00hod. – Pokles tlaku vody – údržba vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Vestec – Průmyslová zóna, Safina areál, ulice Vídeňská od Safiny směr Praha, Nad Jezerem, Sportovní, U Okruhu

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o poklesu tlaku vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

OZNÁMENÍ PRACÍ NA VODOVODNÍM ŘADU

Dne 18.11. 2021 8:00-16:00hod. proběhne údržba čerpadel na ATS TONDACH, během těchto prací bude zásobování vodou přepnuto na zdroj ÚV Psáry. Během přepojování může dojít ke krátkodobému výpadku, který by neměl omezit odběratele.

Zasažená lokalita sídliště Štědřík a okolí, lokalita v Zahradách

Dne 20.11.2021 12:00hod. až 21.11.2021 12:00hod. proběhne odstávka vody Dodavatele 1.SČV na předávacím místě Horní Jirčany během těchto prací bude zásobování vodou přepnuto na zdroj ÚV Psáry. Během přepojování může dojít ke krátkodobému výpadku, který by neměl omezit odběratele.

Zasažená lokalita Dolní Jirčany

Žádáme odběratele, aby v této době omezili odběr vody na nezbytné minimum.

Děkujeme za pochopení.

___

Obec Vestec

pondělí 8.11.2021  9:00 – 10:00 hod. – Odstávka vody – Havárie na vodovodním přivaděči

Lokalita: ul. Vestecká (od OÚ po ul. Vídeňská), ul. Vídeňská (od křižovatky Vídeňská x Vestecká – Šátalka)

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

čtvrtek 4.11. – Odstávka vody – Havárie na vodovodním přivaděči

Lokalita: Vestecká mezi křižovatkami K Jahodárně – Na Průhoně, U Hrubých

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou U Hrubých.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

středa 3.11. – Odstávka vody – Havárie na vodovodním přivaděči

Lokalita: Vestecká mezi křižovatkami K Jahodárně – Víděňská, Vídeňská, Jesenice -lokalita Šátalka,
Automobilová, Průmyslová, Nad Safinou I,II,Hliníková, Na Spojce, Na Suchých, Javorová, Rovná, U strouhy, Rákosová, Vrbová, K Remízku, Vilová I,II, Vinná, U Parku, Chmelová

Cisterna bude lokalitami projíždět + bude přistavena před OÚ.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

EDIT: PORUCHA BYLA ODSTRANĚNA, DODÁVKA VODY BYLA OBNOVENA.

___

 

Obec Vestec

úterý 26.10. – Odstávka vody – Nutná výměna technologie

Lokalita: Průmyslová zóna, Safina

Náhradní zásobování nebude zajištěno. 

___

 

Obec Vestec

pondělí 25.10. – Rozsáhlý výpadek vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Průmyslová zóna, Safina

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou u Safiny, U Krbu, Nad Jezerem

Na rozsáhlém výpadku vody se intenzivně pracuje. Obnovení  dodávky vody proběhne okolo 19hod.

 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

___

Obec Vestec

 22.10.2021 12:00 – 15:00 hod. – Havárie vody

Lokalita: ul. Vestecká

Na opravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

EDIT: PORUCHA BYLA ODSTRANĚNA, DODÁVKA VODY BYLA OBNOVENA.

___

Obec Psáry – Tondach 

Čtvrtek 21.10.2021 

Z důvodu výpadku proudu proběhl výpadek dodávky vody. Na odstranění závady se pracuje, dodávka vody bude během pár desítek minut obnovena.

___

Obec Vrané nad Vltavou

čtvrtek 7.10.2021 9:00 – 10:30 hod. – Havárie – vadné těsnění u vodoměru

Lokalita: ul. Březovská nad vodojemem, V Polích, V Zahradách, K Lesu, Na Vyhlídce

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec (lokalita Šátalka)

v době středa 16.9.2021 14:00 –  čtvrtek 17.9.2001 16:00 hod. – havarie na hlavní vodovodní řadu

Lokalita: Šátalka (Ministerstvo vnitra ČR, Schmachtl CZ)

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

 

___

Obec Dolní Břežany (lokalita Točná)

úterý 1.9.2021 v době 8:00 – 12:00hod. – napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: ul. K Točné

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry (VDJ Vápenka)

úterý 31.8.2021 v době 8:00 – 15:00hod. – Výpadek napájení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Psáry – Nad Soutokem, Pod Vápenkou, Do Polí, Na Vápence, Bezejmenná, Pod Skalou, Dlážděná,
Ve Svahu,Ve Stráži, Pod Stráží, Slunečná, Lesní

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry (ATS Tondach)

čtvrtek 26.8.2021 v době 8:00 – 13:00hod. – Výpadek napájení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Psáry v okolí sídliště Štědřík, lokalita V Zahradách

Během výpadku bude přepojována voda z jiných zdrojů.

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

pátek 20.8.2021 v době 2:00 – 3:00hod. – Závada na zařízení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: celá obec Vestec

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

úterý 17.8.2021 – 11:00hod.

 

Vážení odběratelé,

Chtěli bychom se Vám omluvit za komplikace při zásobování Vašeho odběrného místa v obci Vestec v termínu 16.8.2021 od 21.00 do 17.8.2021 do 9.30.

Dne 16.8.2021 ve 21.00 došlo k neplánovanému přerušení dodávky vody pro obec Vestec ze strany dodavatele vody PVK a.s.

Ve spolupráci s ním došlo k manipulaci na vodohospodářském zařízení tak, aby dodávka vody byla obnovena co nejdříve.

Všichni naši technici z provozu pracovali na odstranění výpadku v dodávce vody.

To se podařilo kolem 23 hodiny po napuštění a odvzdušení spolu s odkalením hlavních vodovodních řadů.

Následujícího dne 17.8.2021 ve 4.00 došlo k opětovnému výpadku v dodávce, kdy jsme byli nuceni celý proces zopakovat.

Distribuce vody byla plně obnovena v úterních dopoledních hodinách. Do sítě se však vlivem tlakových rázů při napuštění ocelového potrubí přivaděče Vestec

vyplavily inkrusty železa, které způsobily nahnědlou barvu vody. Po odkalení hlavních vodovodních řadů se však mohlo toto zakalení

objevit i ve Vašich domovních přípojkách. Po krátkodobém odpuštění vody z kohoutku je voda použitelná ve své standardní kvalitě.

Délka vodovodních řadů v celé obci Vestec je kolem 14km. Naši technici jednotlivé lokality odkalovali a tím docházelo postupnému zlepšení situace.

Nyní je již celá distribuční soustava plně funkční.    

Děkujeme za pochopení.

 

___

Obec Vestec

úterý 17.8.2021 – 4:15hod.

Z důvodu přerušení dodávky vody od dodavatele PVK došlo k omezení dodávky vody pro obec Vestec.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

___

Obec Vestec

úterý 10.8.2021 v době 14:00 -15:30hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: ul. Vestecká ( od křižovatky s ul. Hrnčířská po křižovatku s ul. Na Průhoně )

Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

čtvrtek 29.7.2021 v době 8:00 -15hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: ul. Vestecká ( od restaurace U Klimešů po křižovatku Ve Stromkách), U Hrubých

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou U Hrubých před poštou

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

úterý 26.7.2021 v době 9:00 -14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Keltská, K Remízku, V Tůních, K Návsi

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou Keltská x K Remízku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

úterý 20.7.2021 v době 8:30 -12hod. – Práce na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: ul. Vestecká, Ve Stromkách, U Hrubých, Vídeňská, Okružní, Werichova, Erbenova, Máchova, Nezvalova, Šátalka, K Jahodárně

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou Okružní u garáží, U Hrubých

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

středa 7.7.2021 v době 8 -15hod. – Práce na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: Antonína Šimka, Bezejmenná, Do Polí, Dlážděná, Finské domky, Jílovská, Kutná, Lesní, Luční, Na Kopečku, Na Mokřinách, Na Návsi, Na Stráni, Na Vápence, Nad Nádržkou, Nad Soutokem, Pod Skalou, Pod Strání, Pod Vápenkou, Psárská, Slunečná, Sportovní, U Nádržky, U Potoka, Úvozová, Úzká, V Zahradách, Ve Stráži, Ve Svahu, Ve Višničkách, Za Můstkem

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou před pekárnou Na Návsi 200.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

čtvrtek 15.7.2021 v době 8 -14hod. – Práce na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: V Úhoru, V Březí, U Hrnčíř, V Lukách

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou u OM V Úhoru 617.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vrané nad Vltavou

čtvrtek 8.7.2021 v době 10 -14hod. – Práce na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: Vrané nad Vltavou – lokalita nad vodojemem

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Březová-Oleško

čtvrtek 8.7.2021 v době 10 -14hod. – Práce na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: celá obec Březová – Oleško

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou před Mateřskou školou.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 1.6.2021 v době 9 -14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry, Dolní Jirčany  – ul. Pražská, Psárská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 1.6.2021 v době 9 -14hod. – Havárie na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: Psáry, Dolní Jirčany  – ul. Kutná, U Nádržky, K Nádržce, U Potoka

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

středa 2.6.2021 v době 9 -14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry, Dolní Jirčany  – Pražská, Psárská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Strání, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 15.6.2021 v době 10 -18:00hod. – Havárie na vodovodním přivaděči

Místo opravy: Horní Jirčany

Lokalita: Dolní Jirčany  – ul. Dolnojirčanská, Hlavní, Dlouhá, Zvonková, Na Skalce, Pod Skalkou, Roklinka, Lipová, K Lůžku, Zátopkova, Heyrovského, Gen. Peřiny, Okružní, Na Lukách, U Sv. Jána

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

pátek 14.5.2021 v době 8 -11hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry, Dolní Jirčany  – ul. Pražská, Psárská, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

 

___

Obec Psáry

čtvrtek 6.5.2021 v době 8 -12hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry, Dolní Jirčany  – ul. Pražská, Psárská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 4.5.2021 v době 10 -12hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry,  – ul. Kutná, Na Návsi, U Potoka, U Nádržky, Nad Nádržkou

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 4.5.2021 v době 9 -12hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry, Dolní Jirčany – ul. Pražská, Psárská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

středa 28.4.2021 v době 8:30 – 13hod – Napojení na vodovodní řad

Lokalita: ul. Vestecká, Ve Stromkách, U Hrubých, Vídeňská, Okružní, Werichova, Erbenova, Máchova, Nezvalova, Šátalka

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vrané nad Vltavou

úterý 27.4.2021 v době 10:30 -13hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: ul. U Elektrárny – část pod přehradou

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

čtvrtek 29.4.2021 v době 9 -14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Dolní Jirčany – Do Polí, Na Vápence, Pod Vápenkou, Bezejmenná

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

středa 28.4.2021 v době 9 -12hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Dolní Jirčany – Z Můstkem, Pražská, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

pondělí 26.4.2021 v době 9 -14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Dolní Jirčany – Pražská, Psárská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

sobota 15.5.2021 v době 13 – 15hod. – Odstávka dodávky el. proudu pro technologii

Lokalita: Dolní Jirčany – sídliště Štědřík, ul. Pražská, Slepá, V Třešňovce, Jižní, Nad Školkou, V Zahradách, Chrpová

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

čtvrtek 22.4.2021 v době 9 – 14hod. – Napojení na hlavní vodovodní řad

Lokalita: Psáry – ul. Psárská, Pražská, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

úterý 20.4.2021 v době 9 – 12hod. – Závada na zařízení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Psáry – ul. Psárská, Pražská, Za Můstkem, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

 

___

Obec Vestec

čtvrtek 15.4.2021 v době 13 – 15hod. – Závada na zařízení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Vestec – ul. Vestecká, Ve Stromkách, U Hrubých, Vídeňská, Okružní, Werichova, Erbenova, Máchova, Nezvalova, Šátalka

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

středa 14.4.2021 v době 12 – 16hod. – Závada na zařízení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Psáry – ul. Psárská, Pražská, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Za Můstkem, Slepá, K Junčáku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

čtvrtek 8.4.2021 v době 16 – 17hod – Výpadek napájení vodohospodářské infrastruktury

Lokalita: Vestec – Průmyslová zóna

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

středa 24.3.2021 v době 8 – 13hod – práce na hlavním vodovodním řadu v ulici Na Spojce

Lokalita: K Remízku

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

čtvrtek 4.3.2021 v době 9 – 15hod – oprava přivaděče

Lokalita: ulice Pražská, Na Návsi, U Nádržky, Nad Nádržkou, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Vestec

pondělí 15.2.2021 v době 9 – 18hod – havárie na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: U Hrnčíř, V Březí, V Úhoru

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

úterý 2.2.2021 v době 8 – 16hod – havárie na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu

Lokalita: Na Hrázi 564, 565, 566, 567

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

středa 27.1.2021 v době 10 – 12hod krátkodobé výpadky vody z důvodu vyhledávání poruchy

Lokalita: ulice Na Račanech, Pražská, Zvonková, Dělnická, Družstevní, Lomená, Na Hrázi, Na Vahách, Nová, Nad Pazdernou, Ke Kapličce, Maková, Pampelišková, Za Sídlištěm, Chrpová, K Písnici, Od Cholupic, Karafiátová, Třešňová, Jasmínová, Šípková, Akátová, V Úvozu, Na Svárově, Lísková, Šeříková, Lipová, V Půstkách

___

pátek 22.1.2021 Obec Březová-Oleško, Vrané nad Vltavou

Vážení odběratelé,

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálním stavu kvality pitné vody ve spotřebišti Vrané nad Vltavou a Březová – Oleško.

K dnešnímu dni bylo dokončeno opětovné odkalení všech hlavních vodovodních řadů.

Došlo k významné zlepšení kvality dodávané vody. Vzorky vody jsme odebrali a poslali pro posouzení do laboratoře. Výsledky po obdržení zveřejníme.

V některých jednotlivých odběrných místech však může stále ještě docházet k zákalu vody způsobené zvýšenou koncentrací vzduchových bublin a vzedmutých sedimentů.  

Z důvodu předběžné opatrnosti tak i nadále doporučujeme, v případě viditelného zákalu, omezit užívání vody k pitným účelům. Popřípadě odpustit větší množství vody z kohoutku.

Odkalování v jednotlivých lokalitách bude i nadále probíhat našimi techniky.

V důsledku odkalování může docházet k poklesu tlaku ve vodovodu v závislosti na místě aktuálně prováděného proplachu.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace.

___

středa 20.1.2021 Obec Březová-Oleško, Vrané nad Vltavou

Oznámení o zhoršení kvality vody naleznete ZDE

Nejedná se o námi zapříčiněnou událost.

Naši technici intenzivně odkalují ve Vaší lokalitě vodovodní řad.

Tato činnost bude probíhat i v několika následujících dnech.

Vzorky vody budou odebrány pro laboratorní rozbory.

Děkujeme za trpělivost a omlouváme se za způsobené potíže.

___

Obec Psáry

úterý 19.1.2021 havárie lokalita Štědřík

oprava do 18hod. Cisterna bude přistavena v ulici Štědřík

___

Obec Psáry

pátek 15.1.2021 havárie v ulici Sportovní

oprava do 18hod. Cisterna bude přistavena v ulici Sportovní

___

Obec Březová – Oleško

úterý 12.1.2021 v době 10:00 – 15:30 – porucha armatury na přívodním řadu

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

středa 09.1.2021 v době 02:00 – 04:00 – krátkodobé výpadky dodávky vody z důvodu lokalizace poruchy

___

Obec Březová – Oleško

čtvrtek 7.1.2021 v době 10:00 – 14:00 – porucha armatury na přívodním řadu

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

úterý 5.1.2021 v době 11:30 – 12:00 – kontrola šoupat

___

Obec Vestec

pondělí 14.12.2020 v době 17:30 – 18:30 – oprava přípojky

Zasažená lokalita: Průmyslová zóna – ul. Vídeňská, Nad Jezerem, Sportovní, U Okruhu

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Dolní Břežany

úterý 2.12.2020 v době 13:00 – 18:00 – havárie

Zasažená lokalita: ul. Třešňová, Na Svárově, V Půstkách, Šeříková, Lipová

___

Obec Dolní Břežany

pátek 27.11.2020 v době 9:00 – 15:00 – oprava přípojky

Zasažená lokalita: ul. Třešňová, Na Svárově, V Půstkách, Šeříková, Lipová

___

Obec Dolní Břežany

čtvrtek 26.11.2020 – Havárie – zasažená lokalita ulice Lísková, Na Svárově, Šípková.

Na opravě se pracuje, dojde k omezení dodávky vody.

___

Obec Dolní Břežany

středa 25.11.2020 – Havárie v ulici Dělnická. Na opravě se pracuje, dojde k omezení dodávky vody.

___

Obec Psáry

Pátek 20.11.2020 v době od 9.00 – 12.00 Odstávka vody z důvodu havárie na přípojce v ulici Pražská

Zasažené lokality: ulice Pražská od mostku k úřadu, ulice K Junčáku

Náhradní zásobování vody nebude zajištěno.

___

Obec Psáry

Středa 18.11.2020 v době 9:00 – 16:00 mimořádná havarijní odstávka vody

Náhradní zásobování vody zajištěno přistavenou cisternou v okolí obecního úřadu.

___

Obec Psáry

Čtvrtek 5.11. v průběhu odpoledne od cca 12.00 do 17.00 bude omezena dodávka vody z důvodu vyvolaných probíhající stavbou na přeložce vodovodního řadu.

Zasažené lokality: Na Návsi, Kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, U potoka, Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku.

Náhradní zásobování bude zajištěno přistavenou cisternou na adrese Na Návsi 200 před prodejnou pekárny.

___

Obec Psáry

Čtvrtek 29.10.  9.00 – 15.00 bude omezena dodávka vody z důvodu vyvolaných probíhající stavbou na novém vodovodním řadu.

Zasažené lokality: Na Návsi, kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, U potoka, Psárská, Pod vápenkou (spodní část), Za vápenkou, Ve Višničkách, Na stráni, Akátová, Za můstkem, K Junčáku.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 9.00 přistavenou cisternou na adrese Na Návsi 200 před prodejnou pekárny.

 

___

 

Obec Vestec – havárie

24.9.2020 9:00 – 10:30 porucha na vodovodním řadu v ulici Na Suchých

Zasažená lokalita: ulice Na Suchých, Rákosová

___

Obec Březová – Oleško

čtvrtek 10.9. 2020 8:00 – 16:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Psáry

čtvrtek 6.8.2020 9:00 – 15:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Březová – Oleško

středa 5.8.2020 8:00 – 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

úterý 28. 07. 2020 9:00 – 13:00 – Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody

zasažená lokalita: ulice Čechova, U Hřiště, Na Hřišti

___

Havárie vodovodního přivaděče pro mikroregion – zasažená lokalita Březová-Oleško a Vrané nad Vltavou (lokalita nad vodojemem) 

pondělí 15.6.2020 čas události 19:00 hod.  Cisterna přistavena u MŠ Oleško

Porucha odstraněna ve 23:00hod.

___

Obec Dolní Břežany

úterý 16.6.2020  8:00 – 11:00 hod.

Odstávka vody z důvodu havárie na přípojce v ulici V Hranicích – západní část.

___

Obec Březová – Oleško

pátek 29.5.2020 11:00 – 14:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

 

Obec Vrané nad Vltavou

středa 20.5.2020 8:00 – 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

Obec Březová – Oleško

středa 20.5.2020 8:00 – 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

___

 

Obec Březová – Oleško

7.4.2020 8:00 – 12:00 porucha na vodovodním řadu v ulici Lipová

Zasažená lokalita: ulice Lipová, Březová – Oleško

č.p. 413, 417, 426, 430, 434, 436, 470

dne 25.03.2020 od 08:00 do 19:00 SE NEUSKUTEČNÍ z provozně technických důvodů.  

Obec Březová – Oleško

středa 25.3.2020  08:00 hod. – 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete ZDE

 —

Obec Březová – Oleško

úterý 22.10.2019  02:00hod. – 04:00hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete  ZDE

Vestec – Průmyslová zóna 

od úterý 22.10.2019  23hod.

do středy 23.10.2019  9hod.

Oznámení o přerušení dodávky vody naleznete  ZDE

 

12.10. ve 13:20hod. Psáry – Dolní Jirčany porucha na vodovodním řadu v Horních Jirčanech. Zasažena lokalita Dolní Jirčany – veškeré přípojky napojené na zdroj Želivka. Na odstranění poruchy pracuje 1.SČV.

Zasažená lokalita: Psáry – Dolní Jirčany

PORUCHA OPRAVENA V 00:30hod.

2.10.2019 9:00 – 13:00 hod. Vestec přerušení dodávky vody v oblasti VESTEC zóna 1 z důvodu plánované práce – propojení řadu v lokalitě ulice V Březí na předávací šachtu.

Zasažená lokalita: ulice V Březí, V Úhoru

OPRAVENO V 13:00hod.

24.9.2019 8:00 – 14:00 porucha na vodovodním řadu v ulici U Nádržky před č.p. 28

Zasažená lokalita: ulice U Nádržky, Psáry

PORUCHA OPRAVENA V 11:00hod.

26.8.2019 20:00 porucha na vodovodním řadu ulice Sportovní, Psáry

Zasažená lokalita: ulice Sportovní, Psáry

27.8.2019 porucha opravena v 23:00.

12.8.2019 7:00-12:00 porucha na přívodním řadu z areálu Tondach

Zasažená lokalita: Sídliště Štědřík a okolí napojené na zdroj Tondach

12.8.2019 12:30 Plné obnovení dodávky vody odběratelům

10.5.2019 9:00-14:30 odstávka vody, práce na předávací šachtě pro Březová – Oleško

Zasažená lokalita: Březová – Oleško (celá obec), Vrané nad Vltavou (zásobovací řad před vodojemem Vrané)

Oficiální sdělení ZDE.

22.2.2019 9:30-11:00 havárie na hlavním přiváděcím řadu

Zasažená lokalita: celá obec Zvole, Ohrobec, Březová – Oleško

Odstávka_Březová_Oleško 22.2.2019

13.12.2018   9:00-12:00    Přerušení v dodávce vody vlivem přepojení řadu v lokalitě V Březí na předávací šachtu Hrnčíře.

11.8.2017   9:48    Omezení v dodávce vody vlivem havárie na vodovodním řádu pří výkopových pracích stavby Obchodního centra v ulici Na Spojce.

Zasažena lokalita: ulice Na Spojce, U Strouhy, Vídeňská, Průmyslová

11.8.2017  13:15   Plné obnovení dodávky vody odběratelům

1.8.2017   11:30    Omezení v dodávce vody vlivem havárie na vodovodním řádu v městské části Hrnčíře. Odstranění zajišťuje provozovatel lokality Hrnčíře Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Zasažena lokalita: ulice V Březí, V Úhoru a U Hrnčíř

1.8.2017  17:00    Plné obnovení dodávky vody odběratelům

5.-6.4.2017 22:00-9:00  Plánované práce – rekonstrukce zařízení šachty posázavského vodovodu v areálu VDJ Jesenice I – provozovatel Želivská provozní, a.s. , plný výpadek dodávky vody ve vodovodním řádu.

Oficiální sdělení ZDE.

Zasažena lokalita: celá obec Vestec, zóna 1, zóna 2

6.4.2017 8:37 Konec omezení (aktualizováno 6.4.2017 8:37)

29.11.2016 8:30  Výměna hlavního šoupěte přívodu vody pro lokalitu Vestec, možný krátkodobý pokles tlaku ve vodovodním řádu.

Zasažena lokalita: Obec Vestec, zóna 1

29.11.2016 9:04 Konec omezení

18.-25.11.2016  Zaměření a oprava poškození vodovodní přípojky na Vestecké ulici.

Zasažena lokalita:Krátkodobá odstávka vody u nemovitostí č.p.207, 4, 450

25.11.2016 15:00 Konec odstávky

3.-4.11.2016  23:30-01:30 Bude probíhat výměna šoupěte hlavního přivaděče obce Vestec.

Úplná odstávka dodávky vody.

Zasažena lokalita: Celá obec Vestec

4.11.2016 01:30 Konec odstávky

5.-6.10.2016  Probíhají opravy domovních, vodovodních přípojek ve kterých byl identifikován únik vody z řádu.

Krátkodobé odstávky během dne u nemovitostí.

Zasažena lokalita: Na Suchých 298, ul.Rovná(2 přípojky)

6.10.2016 16:00 Závady odstraněny

26.9.2016 22:50 Krátkodobé omezení v dodávce vody  v celé obci Vestec vlivem údržby na přivaděči ze Želivky od provozovatele Želivská provozní, a.s.

Z důvodu napouštění vodovodu Vestec může dojít ke zhoršené kvalitě vody, nutné odpuštění.

Zasažena lokalita: obec Vestec

01:10 Závada odstraněna

11.8.2016 9:00 Krátkodobé omezení v dodávce vody ulice Vilová I., nalezený dlouhodobý únik vody z řádu cca 5l/s

Zasažena lokalita: ulice Vilová I, II

12:15 Závada odstraněna

27.6.2016 1:30 Omezení v dodávce vody vlivem závady na el.zařízení a malého tlaku v řádu.

Zasažena lokalita: celá obec Vestec

5:36 Závada odstraněna

26.6.2016 21:47 Omezení v dodávce vody vlivem výpadku el.energie a malého tlaku v řádu.

Zasažena lokalita: celá obec Vestec

22:31 Závada odstraněna

20.6.2016 v době od 8.00 – 14.00 bude přerušena dodávka pitné vody  v ulici Vídeňská v úseku od křižovatky s ulicí Vesteckou.

Důvod uzavírky je napojení nového vodovodního řadu z lokality Jesenice-Šátalka. Náhradní zdroj vody nebude zajištěn.

Zasažena lokalita: část ulice Vídeňská

13:51 odstávka ukončena

Mohlo by vás zajímat...

Napsat komentář