Svážíme směsný odpad z domácností ve Vestci

Od 1.1.2016 se na Obecním úřadu již nevydávají známky na popelnice, vše nahrazuje aktivovaný čip. Povinnost zaplatit svoz odpadů je do 28.2.2016 v podatelně Obecního úřadu Vestec. Po uvedeném datu budou nesvezeny neaktivní(nezaplacené) nádoby.

14-denní svozy probíhají každý SUDÝ pátek(např.týden od 8.2.2016), týdenní svozy každý PÁTEK.

Případné reklamace svozů nahlašujte prosím zde:

odpady Dispečink divize Odpady & Doprava, tel. 731 410 418 

  • (autodoprava, odpadové hospodářství)

 

Od 1.7.2015 začínají svážet Technické služby obce Vestec, s.r.o. směsný odpad z domácností v obci Vestec. Každá nádoba, která měla vylepenou známku na rok 2015, by měla být již opatřena čipem.

Během II.pololetí roku 2015 dojde k nastavení celeho systému svozů a přípravě motivačního systému pro občany.

Upozorňujeme spoluobčany, kteří nemají vylepenou známku na své nadobě, tím pádem nemají čip, že jim od 1.7.2015 nebude vyvezena nádoba s odpadem.

Nový svozový den pro domácnosti obce Vestec bude od 1.7.2015 každý PÁTEK.

Mohlo by vás zajímat...

Napsat komentář