Svážíme směsný odpad z domácností ve Vestci

Od 1.1.2016 se na Obecním úřadu již nevydávají známky na popelnice, vše nahrazuje aktivovaný čip. Povinnost zaplatit svoz odpadů je...